Fondovi EU

Projekt ulaganja u proizvodnu tehnologiju sufinanciran
iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova Naziv projekta:
Proširenje kapaciteta poslovne jedinice Alpro-Šardi d.o.o. ulaganjem u proizvodnu tehnologiju

Kratki opis projekta:
Dana 17. srpnja 2017. poduzeće Alpro-Šardi d.o.o. potpisalo je sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Proširenje kapaciteta poslovne jedinice Alpro-Šardi d.o.o. ulaganjem u proizvodnu tehnologiju“, referentna oznaka ugovora KK.032.1.05.0102. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Poduzeće Alpro-Šardi d.o.o. ulaže u nabavu strojeva i opreme, te u predstavljanje novosti povezanih s projektom na domaćem i inozemnom tržištu.

Ciljevi projekta:
Specifični cilj jest jačanje konkurentnosti i tržišne pozicije poduzeća Alpro-Šardi d.o.o. kroz povećanje prihoda, izvoza i broja zaposlenih. Time se planira postići i opći cilj projekta koji se odnosi na doprinos konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, te efikasnosti proizvodne djelatnosti u regiji.

Očekivani rezultati projekta:

  • - nabavljeni su novi strojevi, postavljeni, testirani i pušteni u pogon
  • - projekat je vidljiv u javnosti i doprinio je promociji poduzeća
  • - projekat je proveden učinkovito i u skladu s rokovima

Specifični cilj i rezultati projekta prevode se u mjerljive indikatore uspješnosti u 2019., u odnosu na 2014. godinu:

  • - povećanje broja zaposlenika zapošljavanjem 8 novih zaposlenika
  • - povećanje ukupnih prihoda za 46%
  • - povećanje izvoza u prihodima za 23%

Ukupna vrijednost projekta: 2.056.009,78 kn
Prihvatljivi troškovi: 1.672.064,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 775.345,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: listopad 2016.-kolovoz 2017.
Kontakt osoba za više informacija: Karmen Šardi Vinko, ksardivinko(at)gmail.com, +38540861511

Više informacija:

www.strukturnifondovi.hr
www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf
www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779